27
04❘20

Thông báo: Phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử


Căn cứ Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng, cung ứng dịch vụ. Công ty TNHH HDLink đã hoàn tất việc đăng ký phát hành và đưa vào sử dụng hóa đơn điện tử theo mẫu sau:
Thông báo: Phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử

1. Chi tiết hóa đơn điện tử


- Loại hóa đơn: Hóa đơn giá trị gia tăng

- Mẫu hóa đơn: 01GTKT0/001

- Ký hiệu: HD/20E

- Mục đích sử dụng: Xuất hóa đơn cho tổ chức, cá nhân mua hàng hóa, dịch vụ của Công ty; Kê khai thuế.


 

2. Thời gian áp dụng


- Áp dụng hình thức hóa đơn điện tử trong đơn vị từ ngày 27/04/2020 trên cơ sở hệ thống phần mềm và nhà cung cấp dịch vụ Hóa đơn điện tử Bkav Ehoadon của Công ty CP Bkav tại địa chỉ website https://van.ehoadon.vn

- Tiếp tục sử dụng hình thức hóa đơn giấy song song với hóa đơn điện tử cho khách hàng có mong muốn / thỏa thuận sử dụng hóa đơn giấy cho đến khi hết số lượng hóa đơn giấy đã in hoặc hết hạn sử dụng theo quy định của Bộ Tài Chính (tùy trường hợp nào đến trước).