01
04❘21
Việc tự tạo tài khoản và "chạy Ads" trên Google hiện nay khá dễ dàng vì Google đã đơn giản hóa giao diện và hỗ trợ tiếng Việt. Tuy nhiên, bạn có biết đằng sau sự ...
08
03❘21
Quảng cáo từ khóa trên Google không phải lúc nào cũng đắt như bạn nghĩ. Tùy thuộc vào mức độ cạnh tranh quảng cáo mà đơn giá của từ khóa có giá trị khác nhau. Quảng ...
20
02❘21
Phí thuê tài khoản Google cố định 990.000đ/tháng. Tài khoản quảng cáo được cài đặt từ A - Z và tối ưu chiến dịch liên tục. Khách hàng được chủ động thanh toán với Google, theo ...
15
01❘21
Phí thuê tài khoản Google linh hoạt với 3 - 10% tổng chi tiêu quảng cáo trong tháng. Tài khoản quảng cáo được cài đặt từ A - Z và tối ưu chiến dịch liên tục. ...