55.000₫/tháng
Đã bao gồm 10% Thuế GTGT
-10%
110.000₫
99.000₫/tháng
Đã bao gồm 10% Thuế GTGT
-25%
220.000₫
165.000₫/tháng
Đã bao gồm 10% Thuế GTGT

330.000₫/tháng
Đã bao gồm 10% Thuế GTGT
Bảng giá tên miền thông dụng
 
VIỆT NAM ĐĂNG KÝ GIA HẠN QUỐC TẾ ĐĂNG KÝ GIA HẠN
.com.vn 670.000đ 360.000đ .com 275.000đ 330.000đ
.net.vn 670.000đ 360.000đ .net 220.000đ 352.000đ
.info.vn 490.000đ 260.000đ .info 165.000đ 407.000đ
.org.vn 490.000đ 260.000đ .org 440.000đ 440.000đ
.biz.vn 670.000đ 360.000đ .biz 165.000đ 407.000đ
.edu.vn 490.000đ 260.000đ .pro 418.000đ 385.000đ
.gov.vn 490.000đ 260.000đ .vip 385.000đ 385.000đ
.name.vn   82.000đ   52.000đ .top 308.000đ 308.000đ
.vn 770.000đ 460.000đ .xyz 330.000đ 330.000đ

Lưu ý:

- Bảng giá tên miền tính theo đơn giá 1 năm, đã bao gồm Thuế;

- Khách hàng cá nhân đăng ký tên miền cần phải cung cấp ảnh chụp CMT/CCCD;

- Khách hàng doanh nghiệp khi đăng ký tên miền Việt Nam phải cung cấp ảnh chụp Giấy Chứng Nhận Doanh Nghiệp.